Jeugdzorg

Jeugdzorg

Mensen die werken in jeugdzorg helpen jeugdigen veilig opgroeien. Wanneer het thuis niet goed gaat, kunnen kinderen, jongeren en ouders bij jeugdzorg terecht. Er zijn verschillende soorten jeugdzorg. Jeugdzorg in Nederland vertegenwoordigt jeugdhulp, opvoedhulp en jeugdbescherming. Kinderen krijgen hulp van jeugdzorg vaak vrijwillig. In sommige gevallen bepaald de kinderrechter dat er jeugdzorg nodig is. Jeugdzorg wordt in principe aan kinderen van 0 tot 18 jaar aangeboden. Jeugdzorg en jeugdreclassering kan doorlopen tot een maximale leeftijd van 23 jaar. Er zijn verschillende gemeenten die naast jeugdzorg ook begeleiding bieden vanuit wijkteams of buurtteams.

Gesloten jeugdzorg

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende vorm van hulp. Deze hulp wordt alleen in uitzonderlijke situaties aangeboden. De kinderrechter beslist of gesloten jeugdzorg noodzakelijk is. Gesloten jeugdzorg kan voor jongeren die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving relevant zijn. Jongeren hebben bij gesloten jeugdzorg beperkte vrijheid. Het doel van gesloten jeugdzorg is om de jongeren veiligheid te bieden en te behandelen, waardoor ze weer mee kunnen groeien in de maatschappij.

residentiële jeugdzorg

In de residentiële jeugdzorg leven kinderen en jongeren vrijwillig of gedwongen buiten hun eigen gezin. Vormen van residentiële jeugdzorg zijn onder andere kleinschalig verblijf, crisisopvang en jeugdinrichtingen. Bij residentiële jeugdzorg werken pedagogisch medewerkers. Een pedagogisch medewerker is gespecialiseerd in het verzorgen, opvoeden en helpen van kinderen tot 18 jaar. Het verblijf in een opvang kan variëren van een paar dagen tot de hele week of langere periode. De instelling is dan de vaste woon- en verblijfplaats. Het is soms mogelijk dat kinderen een deel van de dag verblijven bij hun familie.

Bureau jeugdzorg

Bureau jeugdzorg stelt vast welke zorg nodig is. Alle kinderen en jongeren, ongeacht achtergrond of handicap, moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die naar vermogen participeren in het maatschappelijk leven. De medewerkers die werkzaam zijn bij bureau jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Het uitgangspunt van bureau jeugdzorg is Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwezen hen door naar andere hulpverleners. De taken van bureau jeugdzorg zijn; jeugdreclassering, jeugdbeschermingsmaatregelen en het verkrijgen van zorg voor jongeren tot 18 jaar. Meer informatie over ouderenzorg, thuiszorg of gezondheidszorg kan je lezen op onze website https://expressportal.nl/zorg.