Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Er zijn in Nederland veel mensen aan het werk in de gehandicaptenzorg. Verzorgers helpen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Als het gaat over gehandicaptenzorg, gaat het over zorgen voor mensen met een beperking. De begeleiding verschilt per cliënt. Er zijn verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg. Je hebt begeleiders of persoonlijk begeleiders. Als persoonlijk begeleider ben je het aanspreekpunt voor alles van de cliënt. Je zou ook aan het werk kunnen als groepsleider of begeleider in woonvorm. Je helpt dat gehandicapten in het huis met schoonmaken, eten koken of voor de gezelligheid. Om begeleider te kunnen zijn in de gehandicaptenzorg moet je een beroepsopleiding hebben gevolgd. Deze beroepsopleidingen zijn op verschillende scholen te volgen. 

Verpleegkundige gehandicaptenzorg 

Een verpleegkundige gehandicaptenzorg is iemand die afgestudeerd is op MBO- of HBO niveau. De titel ‘verpleegkundige’ mag je alleen gebruiken als je geregistreerd staat in het BIG-register. Verpleegkundigen werken vaak samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en het aanreiken of toedienen van medicatie zijn taken die ook door een daarvoor bevoegde verzorgenden uitgevoerd kunnen worden. Vele andere taken mogen alleen uitgevoerd worden door een verpleegkundige. Aangezien dit nog regelmatig voorkomt zijn verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg essentieel.  

Verstandelijke gehandicaptenzorg

Verstandelijke gehandicaptenzorg bestaat uit specialistische zorg. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen op maat gemaakte zorg. Dit betekent dat de zorg afgestemd wordt op basis van de beperking. Het is lichte, matige of intensieve zorg voor een langdurige periode. Soms wonen gehandicapten in een verblijf. In dat geval krijgen gehandicapten 24 uur per dag zorg en toezicht. Indien mensen verstandelijke gehandicaptenzorg nodig hebben kan je dit aanvragen. Deze aanvraag gaat via de zorgaanbieder van de patiënt. 

Cao gehandicaptenzorg 

In de cao gehandicaptenzorg staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie en pensioen. Het is allemaal belangrijke informatie die iemand wilt weten voor hij/zij gaat werken. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen werkgever en werknemers die vallen onder de werkingssfeer. Het verlenen van zorg- en dienstverlening en/of ondersteuning aan mensen met een lichamelijke handicap.